Schoolplan 2019-2023
Het schoolplan  is een beleidsdocument voor ouders, leerkrachten, stichting Konot en de inspectie van het onderwijs. In dit schoolplan beschrijft De St. Plechelmusschool de koers en plannen die het heeft voor de komende vier jaren.
Via onderstaande link kunt u ons schoolplan downloaden.