De St. Plechelmusschool 
Onze school is een katholieke school die met behoud van onze eigen identiteit openstaat voor andersdenkenden. Onze identiteit biedt de mogelijkheid om de tradities van leerkrachten, kinderen en ouders, samen met hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we met kinderen communiceren en handelen. Onze kernwaarden zijn: dynamiek, respect, openheid, betrokkenheid en vertrouwen.

Wij willen dat iedere leerling zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen; op cognitief-, motorisch-,  sociaal-emotioneel- en creatief gebied. 
Belangrijk vinden wij dat iedereen zich op onze school thuis voelt, er aandacht is voor ieder kind, iedere leerkracht en ook voor alle andere betrokkenen bij onze school.