Digitale geletterdheid en mediawijsheid

Beleid digitale vaardigheden en mediawijsheid op Plechelmusschool De Lutte

Graag willen we u informeren over ons beleid met betrekking tot digitale vaardigheden en mediawijsheid, en het belang daarvan in het onderwijs van vandaag.

In de huidige samenleving is het essentieel dat kinderen worden voorbereid op een digitale wereld. Daarom streven we ernaar om onze leerlingen op Plechelmusschool De Lutte op te leiden tot digitale burgers die vaardig zijn in het gebruik van technologie en kritisch denken toepassen bij het omgaan met digitale media. We richten ons daarbij op de verschillende facetten van digitale geletterdheid, waaronder:

  1. ICT-basisvaardigheden: We besteden aandacht aan het aanleren van basiskennis en -vaardigheden op het gebied van informatietechnologie, zoals het gebruik van computers, tablets, software en internettoepassingen. Dit stelt de leerlingen in staat om efficiënt en effectief digitale hulpmiddelen te gebruiken in hun leerproces.

  2. Informatievaardigheden: We leren de leerlingen hoe ze informatie kunnen zoeken, evalueren en verwerken in digitale bronnen. Ze leren ook om kritisch na te denken over de betrouwbaarheid en relevantie van informatie, zodat ze in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen en zichzelf te beschermen tegen nepnieuws en misleidende informatie.

  3. Mediawijsheid: Een belangrijk aspect van digitale geletterdheid is mediawijsheid. We streven ernaar om onze leerlingen bewust te maken van de invloed en impact van media in hun dagelijks leven. Dit omvat het begrijpen van reclame, het herkennen van stereotypen en het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van media. Door mediawijsheid te bevorderen, willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen zich bewust zijn van hun eigen mediagebruik en de mogelijke gevolgen ervan.

  4. Computational thinking
    Computational thinking is een benadering van probleemoplossing die kinderen helpt om gestructureerd en logisch te denken. Het is een vaardigheid die essentieel is in de hedendaagse digitale wereld. Voor basisschoolkinderen betekent computational thinking het ontwikkelen van de capaciteit om problemen op te delen in kleinere stappen, patronen te herkennen, regels en instructies te volgen, en logisch te redeneren om tot een oplossing te komen. Het stimuleert hun creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Door computational thinking te integreren in het basisschoolcurriculum, worden kinderen voorbereid op de uitdagingen van de 21e eeuw en worden ze aangemoedigd om actief en zelfstandig met technologie om te gaan

Op Plechelmusschool De Lutte besteden we niet alleen in de klas aandacht aan digitale vaardigheden en mediawijsheid, maar we geloven ook sterk in de betrokkenheid van ouders bij de educatie van hun kinderen. We moedigen u aan om thuis met uw kinderen gesprekken te voeren over mediawijsheid en hen te begeleiden bij het verstandig gebruik van digitale media. Dit kan variëren van het bespreken van online privacy en veiligheid tot het stimuleren van kritisch denken over de inhoud die ze consumeren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke digitale burgers.

Welke afspraken zijn er Plechelmusschool m.b.t. digitale geletterdheid en mediawijsheid?

  • Alle groepen werken met de Plechelmus Skillskaarten. In elke groep worden minimaal 3 (digitale) vaardigheden aangeleerd aan alle leerlingen, elke vaardigheid heeft 3 levels. De vaardigheden zijn o.a. het omgaan met robots, greenscreen, filmtechnieken, drones en nog veel meer.
  • Alle groepen bieden mediawijsheid aan. De groepen 1 t/m 4 bieden deze lessen aan via het Nationaal Mediapaspoort, de groepen 5 t/m 8 bieden de lessen aan via digit-po.
  • Er is een samenwerking gestart met het Dorpslab

Op de Plechelmusschool is een Nationaal Mediacoach werkzaam. Dit is Martijn Keur, tevens groepsleerkracht en digicoach.