Digitale geletterdheid en mediawijsheid

Waarom is digitale geletterdheid nodig? 

Kennisnet zegt hierover: ‘Iedereen zal het erover eens zijn dat leerlingen niet alleen ‘gewoon’ moeten leren lezen en schrijven. Ze moeten ook leren veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik te maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn. En ze moeten zich voorbereiden op de digitale toekomst: op school, bij een vervolgopleiding, op het werk, als consument, als burger ten opzichte van de overheid en als burgers onder elkaar.  

“Digitale geletterdheid heeft als doel om leerlingen op eigen kracht te leren functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke plaats hebben”. 

Zo schreef Curriculum.nu in 2020,’ 

Welke afspraken zijn er Plechelmusschool m.b.t. digitale geletterdheid en mediawijsheid?

  • Alle groepen werken met de Plechelmus Skillskaarten. In elke groep worden minimaal 3 (digitale) vaardigheden aangeleerd aan alle leerlingen, elke vaardigheid heeft 3 levels. De vaardigheden zijn o.a. het omgaan met robots, greenscreen, filmtechnieken, drones en nog veel meer.
  • Alle groepen bieden mediawijsheid aan. De groepen 1 t/m 4 bieden deze lessen aan via het Nationaal Mediapaspoort, de groepen 5 t/m 8 bieden de lessen aan via digit-po.
  • Er is een samenwerking gestart met het Dorpslab

Op de Plechelmusschool is een Nationaal Mediacoach werkzaam. Dit is Martijn Keur, tevens groepsleerkracht en digicoach.