Mediawijsheid

In de huidige maatschappij zijn media overal aanwezig. Wij willen de kinderen een basis meegeven waarin zij leren op een goede manier om te gaan met de mogelijkheden en valkuilen van media. 

In het team is de afspraak gemaakt dat in elke jaargroep de lessen van het Nationaal Mediapaspoort worden gegeven. Deze lessen worden gedurende het jaar gegeven. Een leerkracht kan kiezen voor een mediamaand, maar mag de lessen ook verspreiden over het gehele schooljaar. 

Op de Plechelmusschool is een Nationaal Mediacoach werkzaam. Dit is Martijn Keur, tevens digicoach. Voor vragen over mediawijsheid mag u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met Martijn Keur; m.keur@konot.nl

Klik op onderstaande link voor het beleidsplan mediawijsheid